Design a site like this with WordPress.com
Primeiros pasos

Nas montañas do Courel , corríase un “rico e variado” entroido. Víveo!!

Concellos Limítrofes

Josefa de Vicente e Julia de Ramos ( nada o 6 de Abril de 1924) , recordan con nostalxia como as Mázcaras recorrian Louzarela (Pedrafita do Cebreiro). Disfrazadas de roupa vella que tiñan pola casa. Levaban un xardón na man. Tamén levaban chocas das vacas, potas, tixolas… Ian polas portas e bailaban, saludaban, mollaban a…

Ferreirós

Alejandro Caballero, fai unha aportación do entroido de Ferreirós de Arriba no Vestiamonos dé felos é pedindo pólas portas .Uns daban cartos y outros chourizos, ó segúndo día corriamos instruido con estopas con lume, o terceiro era da auga e cinsa, pasabamolo moi ben,con galochos , agarrando dá cadena, ás zichas eran dé madeira verde


Se desexas caracterizarte cos personaxes que había, anota o teu email e dalle a enviar.